12 veebruar, 2009

Balanss sisu ja reklaami vahel

Luues veebilehte, mis elatub põhiliselt reklamitulust tuleb silmas pidada, et reklaamist ei tohi saada lehekülje sisu.
Külastaja tuleb leheküljele eelkõige ju sisulise info pärast, mitte vaatama vilkuvaid bännereid ja helisevaid reklaamklippe. Seetõttu, ära palun unusta oma lehte luues ja täiustades reklaamide kõrvale lisamast ka sisulist materjali. Siis suureneb ka võimalus, et külastajad tulevad leheküljele tagasi ja ühtlasi aitavad kasvatada ka reklaamitulusid.

Ühe halva näitena hakkas silma tänahommikuse [12.02.2009] Äripäeva uudis.

Äripäev balansist väljas

04 veebruar, 2009

Olulisemad trendid maailmas 2009 aastal

What's next? avaldas hiljuti oma 2009 aasta trendikaarti. Leian, et selline trendikaart on 2009 aasta tegevuste planeerimiseks märksa targem abimees kui meie tähetarkade lausumised, mis pahatihti ütlevad palju, end samas mitte midagi.

What's nexti trendikaartist saame teada, et suurimat globaalset mõju omavate trendidena hakkavad (kuid õigem oleks paljude asjade puhul öelda, et jäävad) maailma mõjutama:
 • Globaalne ühendumine
 • Maailma võimukese liigub itta
 • Muutlikus
 • Kliimamuutuste kriis
 • Jätkuv digitaliseerumine
 • Äng
 • Võlad
 • Vananemine
 • GRIN tehnoloogiad (Geenitehn., robootika, informaatika ja nanotehn.)
 • Ebakindlus
 • Jätkusuutlikus.
Nagu ikka on suuremad trendid põhjustatud väiksematest, ka neid on püütud kaardistada lähtudes kaheksast erinevast valdkonnast: Ühiskond, Tehnoloogia, Majandus, Keskkond, Poliitika, Äritegevus, Perekond ja Meedia.


Põnevamad, aasta 2009 märksõnad on:
Kuigi What's Next? trendikaart on tehtud väikese huumoriga on siiski tegu mõnusa infoallikaga. Uut äriideed või olemasoleva idee muutmist tasub just alustada silmitsedes seda kaarti. Iga trend ju tähendab seda, et sellega on seaotud ka raha liikumised. Nutikas inimene oskab neid trende ühendada edukaks äriks. Soovitus on kaart välja printida ja riputada oma seinale ning ise tegutsedes pidada ka silmas, mis maailmas toimub.

Trendikaart on kättesaadav aadressil: http://www.nowandnext.com/?action=misc&subaction=trend_maps
Toodud lingil on üleval ka aastate 2007 ja 2008 trendikaartid.