22 jaanuar, 2009

Karm aeg nõuab uusi võtteid võlgade väljanõudmiseks


Keegi on sulle võlgu? Saada talle kiri ja tuleta meelde. Äkki maksab ära.

Hoopis teine lugu on aga siis kui sinu võlgnik on eriline inimene. Näiteks võivad olla erilisteks inimesteks need, kelle pikkus on võrreldav hiiglase omaga, või on võlasumma selgelt eristuv teistest.

Sinu kui võlausaldaja võimuses on erilisi inimesi ka kohelda eriliselt. Näiteks luues enda koduleheküljele eraldi alamrubriigi "Erilised võlgnikud" nagu on teinud seda Resultes OÜ nimeline puiduettevõte. Iseenesest on mõte ju hea - tuuakse nähtavale ettevõtted, kes ei pea kinni oma lubadustest. Samas, ilma täiendavate selgitusteta võib tekkida vaatajal küsimusi, mis jäävad vastuseta. Näiteks: Miks on need võlgnikud erilised, Kui mul sealt ostes peaks tekkima väikene võlg, siis kas ka mina satun koheselt eriliseks võlgnikuks, Kes on nendes ettevõtetes vastutavad isikud, Kas ma julgen osta firmast kaupa kus on 4 erilist võlgniku, äkki see ettevõte on minemas pankrotti? Palju on neid võlgnike, kes ei ole erilised.

Loodan, et saite aru. Küsimusi tekib mitmeid. Minupoolne soovitus: kui te loote oma koduleheküljele, toote tutvustusele või enda CV-le mingit sisu, siis tasub alati mõelda järgmistele punktidele.
  1. Kes on minu sõnumi sihtgrupp?
  2. Mis on minu sõnum?
  3. Miks ma tahan loodavat sisu lugejale tutvustada?
  4. Kas loodav sisu on lugejale oluline?
  5. Kas loodav sisu on arusaadav ka ilma kontekstita?
  6. Kas sõnumi arusaadavust saaks parandada, kui loodavale sisule lisada juurde konteksti?
Koduse ülesandena proovige vastata nendele kuuele küsimusele tehes ühtlasi sisse parandused oma plaanitavasse sõnumisse. Kas jäi mõni oluline sisu planeerimise punkt katmata? Selline astmeline lähenemine sisu ülevaatamisel ei ole kasulik mitte ainult veebiartiklite puhul vaid ka turundusmaterjalide, kirjandite, uudiste loomisel. Olen ise korduvalt kasutanud sellist lähenemist ning leidnud, et lisaks teistele lugejatele tekib ka mul endal suurem arusaamine nii sõnumist kui selle edastamise vajalikkusest.

Kommentaare ei ole: