19 detsember, 2007

Eesti riigiaparatuurist ja autorite õigustest

Internetis ringi sirvides võib leida sealt vabalt üles Eesti Vabariigi üheks tugisambaks peetava asutuse Eesti Panga kodulehekülje. Sama pika ajalooga nagu on auväärt pank on ilmselt ka panga kodulehe kujundus. Kuid, mitte kujundusest ei tahtnud ma rääkida.

Lehe päris allservas torkas mulle silma lehekülje jaluses olev tekst "© Eesti Pank. Bank of Estonia 1995 - 2006". Kõigepealt mainimata, et ammu on käes aasta 2007 ning kohe-kohe jõuab märkamatult meieni ka aasta 2008. Tõenäoliselt toimub see siiski piisavalt märkamatult, sest pangahärrad seda tähele pole pannud. Ilmselt on nad praegu tegevuses Eesti Eurole ülemineku kava väljatöötamisega mistõttu ka aastavahetused on jäänud kahe silma vahele. Kuid ka sellest, ei tahtnud ma mitte rääkida.

Tekstiosa kõige esimene sümbol on märk ©, tähendusega inglise keeles lühendatult copyright, maakeeli autoriõiguse tähis. Sellise tähisega märgitakse Universal Copyright Convention-iga liitunud riikides autoriõiguse aluseid subjekte.

Kuna Eesti ei ole selle konventsiooniga liitnud, siis Eestis © märgis mingit õiguslikku tähendust ei oma. Kui üldiselt © märgise kasutamine mingeid juriidilisi probleeme kaasa ei too, siis kasutadas seda märki Eestis toodetud, kuid Ameerikas levitatavalt teosel võib see kaasa tuua tõsiseid õiguslikke probleeme. Ameerikas on lubatud © märgise kasutamine alles peale autoriõiguse registreerimist riiklikus ametis, seega kasutades märgist ilma ameti loata annab ettevõte valet informatsiooni turule ning kohtuvaidluses võib see tulla kahjuks.

Eestis seevatsu rakenduvad autorile kõik õigused teose loomise hetkest ning eraldi autoriõigustest teavitada ei ole vajadust. Kui selleks on soov, siis on mõistlik seda teha formaadis: Autoriõigused kuuluvad NN. Näiteks: © Eesti Pank. Bank of Estonia 1995 - 2006 asemel : Autoriõigused: Eesti Pank, Copyright: Bank of Estonia.

Veel halbu näiteid:
Eesti Vabariigi presidendi koduleht: © 2007 Vabariigi Presidendi Kantselei
Rahandusministeerium: © Rahandusministeerium
Välisministeerium:© Välisministeerium

Head näited:
Eesti vabariigi valitsus: cc Riigikantselei
Keskkonnaministeerium: Kõik õigused kaitstud, Keskkonnaministeerium 2006
Haridusministeerium: Teavitus puudub

Tundub, et copyrighti märgi kasutamine on mingi aja jäänuk, mida kasutatakse sisu täiteks kohas kus seda vaja ei ole. Või lihtsalt ei olda teadlikud Eesti Vabariigi seadustest. Mis teie arvate?
lOHXMWeihM

1 kommentaar:

Roman ütles ...

No mina küll ei teadnud - seega ei olda teadlikud seadustest.