30 detsember, 2007

Raamatu ülevaade: Ideas are free

Kuidas muuta ettevõtet paremaks? Kuidas panna inimesed efektiivsemalt tööle? Kuidas leida teenimisvõimalusi firmas, mis on aastaid tegutsenud samal turul ning senine tegevus on end ammendamas?

Enamasti on paljud kasutamata võimalused ning ideid peidus töötajate peades. Ideed, mis ei julge ning ei oska peadest välja tulla. Võimalusi selleks pakub Alan G. Robinson oma raamatus - Ideas are free. Alan toob mitmeid näiteid, nii häid kui halbu, kuidas on töötajate ideed rakendatud firma arengusse. Üheks suurimaks patuks peab Alan töötajate heldet tasustamist väljakäidud ideede eest. Selle põhjendab ta ka veenvalt oma raamatus ära tuues näiteid nii finantsilistest kui ka eetilistest probleemidest, mille helde tasustamine tekitab. Helde tasustamise alternatiivina toob ta välja mitmeid häid võimalusi inimeste tänamiseks. Näitesk üheks parimaks tänuks töötajatele on väljakäidud ideede suurepärane teostamine ja juhtide poolne toetus.

Raamat on kindlasti kohustuslik firmajuhtidele, kes soovad luua kiirelt laienevat firmat või tunnetavad, et firma areng on jäänud juba väga pikalt seisma.

Autori väidete kinnitamiseks on toodud näiteid väga paljudest firmadest, natukene häirivalt palju ning kohati jääb mulje, et näited on toodud ka ruumi täiteks. Lõpptulemus on siiski haaratav ning kenasti loetav. Iga peatüki lõpus on ka 5 "Partisanitaktika" reeglit, kuidas loovat ning kolleege kaasavat töökeskkonda juurutada ilma ülemusi kaasamata.

Mihkel hindab raamatut: 7*/10*.

Kommentaare ei ole: